Logo Apotheek Linssen

LEIFplan

LEIFplan

 

Bron www.leif.be

LEIF is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt voorop staat.  Hoe kan je - bewust of niet meer bewust - met je eigen leven(seinde) omgaan wanneer je met een belangrijk gezondheidsprobleem wordt geconfronteerd?

 

Wist je dat het tijdstip van overlijden bij 5 op de 10 Vlamingen bepaald wordt door een (medische) beslissing? M.a.w. dat hun overlijden medisch gestuurd wordt en niet meer ‘natuurlijk’.

Wist je dat een arts jouw toestemming moet hebben om een behandeling op te starten en dat je deze ook kan weigeren, zelfs indien je niet meer in staat bent het zelf te vragen? Je kunt hiervoor een ‘negatieve’ wilsverklaring opstellen.

Wist je dat België het land is waar de meeste organen worden afgestaan? In België worden de organen van de overledene automatisch aangewend om iemands leven te redden, TENZIJ je dat uitdrukkelijk schriftelijk hebt geweigerd.

Wist je dat er in jouw regio palliatieve teams bestaan (zowel in de thuiszorg als in het ziekenhuis en het rusthuis) waarop je beroep kan doen?

Wist je dat medische technologie ook schadelijk kan zijn? Wanneer een behandeling te lang en zinloos wordt volgehouden - en ze niet meer levensverlengend, maar eerder stervensverlengend is - spreekt men van therapeutische hardnekkigheid.

Wist je dat er een telefonische hulplijn rond het levenseinde bestaat, de LEIFlijn, en dat artsen, verpleegkundigen en andere zorgverleners een speciaal certificaat van LEIFarts, LEIFnurse en LEIFopleiding kunnen verwerven?

Wist je dat euthanasie enkel mogelijk is als je zelf het initiatief neemt? M.a.w. niemand anders kan dat in jouw plaats beslissen. Euthanasie betekent immers ‘levensbeëindiging op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt zélf’.

In de apotheek kan je de LEIF-plan brochure gratis vragen. Deze folder bevat informatie over wat je concreet kan doen en vooraf kan plannen.

1) De voorafgaande wilsverklaringen.

2) Wegwijs in voorafgaande zorgplanning.

Meer info op http://leif.be/home/